Enquête

Graag hebben wij meer inzicht hoe we onze patiëntenvereniging beter onder de aandacht van geïnteresseerden krijgen en wij willen onze berichtgeving verbeteren. Uw mening en ideeën hierover zijn belangrijk en daarom houden wij een online enquête. Wij hopen dat u de tijd neemt om de enquête in te vullen, dit kost u niet meer dan 10 minuten tijd. Bij voorbaat dank! In een volgende nieuwsbrief zullen we de resultaten met u delen.

Ga naar de online enquête