Medische adviesraad

Bij het bestuur van de Stichting Amyloidose Nederland bestaat de behoefte aan specifieke medische deskundigen die de stichting adviseren en ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. Het bestuur wordt daarom bijgestaan door de medische adviesraad, hierdoor wordt van de kwaliteit en inhoud van de informatie geborgd.

De medische adviesraad van de Stichting Amyloidose Nederland bestaat uit:

- Dhr. Dr. B.P.C Hazenberg, internist/reumatoloog, verbonden aan het UMCG, Groningen.

- Mw. Dr. M.C. Minnema, internist/hematoloog, verbonden aan het UMC, Utrecht.

- Dhr. Dr. A.F.J.E. Vrancken, neuroloog neuromusculaire ziekten, verbonden aan het UMC, Utrecht.

- Dhr. Prof. Dr. M.P. van den Berg, cardioloog, verbonden aan het UMCG, Groningen.