Steun ons!

De Stichting Amyloidose Nederland bestaat uit vrijwilligers en is opgericht voor en door mensen die met amyloïdose te maken hebben. Om ons werk uit te voeren zijn financiële middelen onontbeerlijk.
Giften en donaties zijn welkom op rekeningnummer NL36RABO0154 0734 31

Wilt u iets nalaten aan Stichting Amyloidose Nederland kan op twee manieren: met een legaat of door onze stichting als erfgenaam op te nemen in uw testament.
Onze stichting kan als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam benoemd worden. Dan heeft de stichting (samen met uw overige erfgenamen) recht op de gehele nalatenschap.  Als u de stichting niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament bepaalt dat onze stichting recht heeft op een bepaald geldbedrag uit uw nalatenschap (dit specifieke deel in uw testament wordt een legaat genoemd). Onze stichting is dan legataris. Met een legaat bepaalt u dus via uw testament dat u een bepaald bedrag na wilt laten aan de stichting.

Door haar vrijwilligersstatus heeft de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en is daardoor vrijgesteld van erfbelasting of schenkingsrecht en kan een donateur de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.