Symptomen behandelen

Naast de oorzaak van uw ziekte, behandelt uw arts ook de ziekteverschijnselen als gevolg van amyloïdose. Het behandelen van uw symptomen verbetert de duur en kwaliteit van uw leven. U kunt hierbij denken aan medicijnen en fysio- of ergotherapie. Maar ook aanpassingen in uw leven, zoals een dieet volgen, kunnen uw klachten verminderen. Symptoombehandeling lost uw ziekte niet op, maar kan u helpen zo goed mogelijk met uw klachten om te gaan. 
Medicijnen
Tal van geneesmiddelen kunnen u helpen. Welk medicijn uw arts u voorschrijft, is afhankelijk van uw klachten. Hebt u nierproblemen, dan kan een diureticum (een medicijn dat de afgifte van water door uw nieren bevordert) helpen. Is de amyloïdose van invloed op uw maag-darmkanaal, dan kunt u medicijnen tegen diarree of obstipatie krijgen. Vaak schrijft uw arts u ook een pijnstiller voor.
Fysiotherapie of ergotherapie
Maakt uw ziekte u erg moe, dan kan een fysio- of ergotherapeut u helpen om uw lichaam sterker te maken en zo goed mogelijk om te gaan met uw beperkingen. Zo leert u om niet over uw grenzen heen te gaan.
Dieet
Vaak is het goed om aanpassingen in uw voeding te doen. Dat kan helpen uw symptomen te verlichten en op gewicht te blijven. Hebt u als gevolg van amyloïdose nierproblemen, dan kunt u beter niet teveel zout gebruiken. 
Andere vormen van klachtenverlichting
Hebt u last van gezwollen benen, dan helpt het om elastische kousen te dragen en met uw benen omhoog te zitten. Tintelingen of een branderig gevoel kunnen minder worden door een kwartier voor u gaat slapen uw voeten te masseren en daarbij warm water te gebruiken. Het warme water en de trillingen blokkeren de zenuwen die pijn doorgeven.