Meedoen aan geneesmiddelenonderzoek

Patiënten kan aangeboden worden mee te doen aan studies met nieuwe geneesmiddelen. Het kan gaan om studies met geneesmiddelen die nog beperkt in patiënten zijn gebruikt (fase 1 en 2 studies) tot aan gerandomiseerde studies met loting tussen standaardbehandeling en het nieuwe geneesmiddel (fase 3).

Vrijwillig

Medisch-wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat er betere behandelingen ontwikkeld kunnen worden. Doet u mee aan een onderzoek, dan draagt u daaraan bij. Meewerken aan geneesmiddelenonderzoek is nooit verplicht. Tussentijds stoppen – bijvoorbeeld omdat u niet goed op het testmiddel reageert – kan altijd. Het meedoen aan een geneesmiddelenstudie geeft na afloop van de studie geen recht op het verkrijgen van het medicijn buiten de studie om.

Het is belangrijk dat je, voordat je meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, de bijbehorende patiënteninformatie goed leest en vragen stelt over zaken die onduidelijk zijn.

Over het onderzoek

Bij sommige studies wordt een nieuw geneesmiddel met een bestaande behandeling vergeleken. Loting bepaalt welke proefpersonen welk middel krijgen en dit kan ook een nep- geneesmiddel zijn (placebo). U weet soms ook niet welk geneesmiddel u krijgt en de onderzoeker weet dat ook niet. Op die manier kunnen resultaten het beste vergeleken worden, dit heet geblindeerd onderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Lees dan de brochure van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brochure vindt u ook de rechten en plichten die u als proefpersoon hebt. Kijk hier voor meer informatie.

Rechts in het menu staat informatie over onderzoeken waar u aan kunt deelnemen.