Onderzoek: AL Fase 3 studie (Tourmaline C16011, Ixazomib)

Korte samenvatting van de studie

De doelgroep van deze studie zijn patiënten met AL amyloïdose die een recidief  hebben van de onderliggende beenmergziekte na eerdere behandelingen Deze studie vergelijkt het gebruik van de medicijnen dexamethasone plus IXAZOMIB met het gebruik van andere standaard chemotherapie opties zoals melphalan, cyclophosphamide, thalidomide of lenalidomide.  Ixazomib is een pil die een keer per week moet worden ingenomen en een type medicijn is dat proteasoom remmer heet. Daarmee lijkt het op bortezomib.

Type onderzoek; dit is een gerandomiseerde, fase III studie. Dat betekent dat de helft van de patiënten zal loten voor het medicijn ixazomib met dexamethason en de andere helft van de patiënten voor andere behandeling. Zowel patiënt als arts weten welke behandeling gestart is.

Voor complete informatie zie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01659658?term=millennium+amyloidosis&rank=1&show_locs=Y#locn

Looptijd van het onderzoek

Deze registratie zal naar verwachting lopen tot augustus 2018.

Aantal benodigde patiënten voor het gehele onderzoek

Totaal 248

Hoe kunt u in aanmerking komen voor deelname aan dit onderzoek

Patiënten met AL amyloïdose die eerder met chemotherapie zijn behandeld. Voor deelname moeten nieren en/of hart meetbaar betrokken zijn bij de ziekte. Er zijn nog meerdere aanvullende eisen.

Uitsluitingscriteria

Patiënten die eerder behandeld zijn met bortezomib en daar niet goed op reageerden mogen niet meedoen met de studie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Monique Minnema, internist-hematoloog UMC Utrecht, via hemat-research@umcutrecht.nl of telefoon 088-7559541.

VUmc, contactpersoon Dr Sonja Zweegman, internist hematoloog

MUMC+, contactpersoon Dr Gerard Bos, internist hematoloog