AA amyloïdose

Behandeling AA amyloïdose

De behandeling van AA amyloïdose is erop gericht om de SAA (HDL3-geassocieerd serum amyloïd A eiwit) bloedwaarden omlaag te brengen naar normaal waarden (<3 mg/l). Wanneer deze spiegel onder de 10 mg/l gehouden kan worden, is de 10-jaarsoverleving 90%. Boven de 10 mg/l neemt deze overleving af tot 40%.

De enige manier om dit te bereiken is om de achterliggende chronische ontsteking te behandelen. Wanneer er sprake is van een achterliggende infectieuze aandoening, zoals tbc, lepra, herhaalde longontstekingen of osteomyelitis, dan is eradicatie middels antibiotica soms gecombineerd met chirurgie de beste optie.

De behandeling van chronische inflammatoire ziekten zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew, psoriasis en de ziekte van Crohn is dramatisch verbeterd in de afgelopen tijd. De introductie van methotrexaat en biologicals (m.n. die gericht tegen TNF en interleukine-1 (IL-1)) maken het goed mogelijk om de SAA bloedwaarden fors te verlagen. Aandoeningen als FMF en andere autoinflammatoire ziekten met periodieke koorts reageren vaak ook goed op sommige biologicals, met name op anakinra (gericht tegen IL-1). Een veelbelovend nieuwe biological is tocilizumab (anti-IL6 receptor antilichaam).

Bij ernstig nierfalen en een acceptabele SAA-spiegel kan niertransplantatie worden overwogen. Maar ook bij een verhoogde SAA uitgangsspiegel hebben de middelen die rejectie van de getransplanteerde nier tegengaan vaak een verlagend effect op de SAA spiegels.