Histologie

Histologie

De histologische bevestiging kan middels Congoroodkleuring: het amyloïd kleurt rozerood aan en bij gebruik van gepolariseerd licht is een karakteristiek appelgroen dubbelbrekingseffect te zien. Zo wordt de diagnose nog wel eens onverwacht gesteld doordat een alerte patholoog het weefsel met Congorood aankleurt na het vinden van eosinofiel materiaal in het biopt.

De diagnose is bevestigd na het vinden van amyloïd in een biopt van aangedaan weefsel. Een zeer patiëntvriendelijke methode is het wegnemen van een beetje abdominaal subcutaan vetweefsel (een mini-liposuctie, zie ook www.amyloid.nl). Deze methode is zeer specifiek en sensitief voor het aantonen van AL, AA en hereditair ATTR amyloïdose. Voor de verworven ATTR vorm is de sensitiviteit lager. De sensitiviteit van het aankleuren van een biopt van aangedaan weefsel is weliswaar hoog, maar het wordt aanbevolen om een screenend biopt te nemen van bijvoorbeeld subcutaan vetweefsel, rectum, beenmerg, speekselklier of tandvlees om zo een biopt van een aangedaan vitaal orgaan (zoals nier, lever, of hart) te vermijden gezien het risico op bloedingen.

Wanneer de diagnose bevestigd is, is het aan te bevelen om een biopt te nemen van ander weefsel om zo de diagnose systemische amyloïdose aan te tonen, dan wel uit te sluiten. Wanneer amyloïdose is aangetoond op (meer dan) twee plaatsen, is er sprake van systemische amyloïdose. Er is consensus dat wanneer amyloïdose bevestigd is middels Congoroodkleuring van één biopt in combinatie met het klassieke beeld van amyloïdose (zoals proteïnurie of macroglossie) op een andere plaats, er eveneens sprake is van systemische amyloïdose.