Prognose

Prognose

De gemiddelde leeftijd waarop amyloïdose zich openbaart is afhankelijk van het type amyloïdose. Voor AL en AA is dat tussen de 55 en 60 jaar. Maar bij alle typen kan het zich ook al op een jongere leeftijd openbaren (30-40 jaar) en incidenteel nog jonger. De prognose voor onbehandelde patiënten is slecht. De gemiddelde overleving voor AL amyloïdose is 6-12 maanden en 3-4 jaar voor AA amyloïdose. Voor ATTR amyloïdose ligt de prognose rond de 10 jaar.