Ouderdoms/verworven ATTR amyloïdose

Ouderdoms/verworven ATTR amyloïdose

Er bestaat ook een verworven type ATTR amyloïdose welke vooral voorkomt bij oudere mannen (zelden vrouwen). Schattingen geven aan dat het wel bij 5-10% van de mannelijke 80-plussers kan voorkomen. Het transthyretine eiwit is niet gemuteerd, maar vormt toch amyloïd. Het mechanisme hierachter is nog niet opgehelderd.

De klinische manifestaties zijn:

  • langzaam progressieve cardiomyopathie
  • carpaal tunnelsyndroom