Overige verworven typen amyloïdose

Overige verworven typen amyloïdose

Er zijn nog meer voorbeelden van verworven amyloïdose: APro (van prolactine), ACal (van calcitocine), AIAPP (van amyline) en AANF (van Atriaal natriuretisch peptide (ANP)). Over het algemeen geven deze typen weinig tot geen verschijnselen.